ČLENSKÁ SCHŮZE 2022

Pozvánka na zasedání členské schůze
Československé napoleonské společnosti, z.s.,

která se koná v sobotu dne 17. 12. 2022 od 13:00 hod.
v malém sále Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno

 

Pořad zasedání členské schůze

  1. Zahájení zasedání (možnost posunutí začátku o 30 min dle čl. 6 odst. 4 stanov)
  2. Pořad zasedání členské schůze
  3. Organizační zajištění zasedání
  4. Návrh na úpravu Stanov
  5. Zpráva výboru o výsledcích činnosti Československé napoleonské společnosti, z.s. za uplynulé období
  6. Zpráva výboru o stavu členské základny Československé napoleonské společnosti, z.s.
  7. Zpráva kontrolní komise o své činnosti a o výsledcích kontroly hospodaření Československé napoleonské společnosti, z.s. za uplynulé období
  8. Návrh výboru na činnost Československé napoleonské společnosti, z.s. v příštím období
  9. Různé
  10. Ukončení zasedání

Po ukončení členské schůze následuje přednáška na napoleonské téma, přednášející člen ČSNS historik Mgr. Bc. Tomáš Řepa, Ph.D.

 

Jménem výboru srdečně zve

Mgr. Jan Blecha,v.r.
předseda

 

Text návrhu stanov je zveřejněn na internetových stránkách ČSNS v sekci „Pro členy“ ZDE.
Na členské schůzi bude možné uhradit členské příspěvky v hotovosti oproti podpisu, potvrzení o platbě bude zasláno zpětně písemnou nebo elektronickou formou.

 

 

ÚHRADA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Členské příspěvky je možné uhradit jedním z následujících způsobů:

 

Bankovní převod

Členské příspěvky lze uhradit bankovním převodem na účet ČSNS u České spořitelny, a.s.
 
Číslo účtu/kód banky: 3221612389/0800.
 
Číslo účtu (IBAN): CZ51 0800 0000 0032 2161 2389
Kód banky (BIC (SWIFT)): GIBACZPX
 
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení plátce členského příspěvku a text: "členství a aktuální rok". Příklad: Jan Blecha členství 2020.
 
Pro členky a členy ze Slovenska je také možné použít tento způsob úhrady členského příspěvku v českých korunách (měna účtu ČSNS). K platbě prosím přičtěte částku 4 EUR k pokrytí bankovních poplatků za přeshraniční převod.

 

Členská schůze

Nejjednodušším způsobem úhrady členských příspěvků je platba v hotovosti při prezenci na členské schůzi. Pro členky a členy ze Slovenska je (pouze na členské schůzi) možnost platby v eurech, při platbě v eurech si prosím nachystejte přesnou částku.

Na členské schůzi vybíráme příspěvky vždy na další kalendářní rok.

Za účelem snížení transakčních nákladů je možné uhradit členské příspěvky i na více let dopředu.