TERMÍN VALNÉ HROMADY ČSNS V ROCE 2019

Sobota 16. listopadu 2019 od 12:00 valná hromada, malý sál KVOP.

PROGRAM VALNÉ HROMADY ČSNS V ROCE 2019

 1. Zahájení (možnost posunutí začátku o 30 min dle čl. 6 odst. 4 Stanov)

 2. Program valné hromady

 3. Volba návrhové komise

 4. Výroční zpráva o výsledcích činnosti ČSNS za uplynulé období

 5. Zpráva o stavu členské základny ČSNS

 6. Zpráva kontrolní a revizní komise o výsledcích finančního hospodaření ČSNS

 7. Schválení výše členského příspěvku na další období

 8. Návrh na úpravu Stanov (text návrhu ZDE)

 9. Návrh předsednictva na činnost v příštím období

 10. Diskuse

 11. Zpráva návrhové komise

 12. Přijetí usnesení valné hromady

 13. Přednáška „Armáda za napoleonských válek“ (přednášející Mgr. Ladislav Vaverka, Ph.D.)

Po ukončení valné hromady bude možné navštívit akci Napoleon v Brně, kterou pořádá Regionální rozvojová agentura jižní Moravy ve spolupráci s Jihomoravským krajem, Moravským zemským muzeem a jezdeckým klubem Acaballado z.s. Více informací ZDE.

 

TERMÍNY SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA ČSNS V ROCE 2019

Čtvrtek 24. ledna 2019 od 16:00 hod. v tiskovém středisku KVOP.

Čtvrtek 14. února 2019 od 16:00 hod. v tiskovém středisku KVOP.

Čtvrtek 14. března 2019 od 16:00 hod. v tiskovém středisku KVOP.

Čtvrtek 18. dubna 2019 od 16:00 hod. v tiskovém středisku KVOP.

Čtvrtek 16. května 2019 od 16:00 hod. v tiskovém středisku KVOP.

Čtvrtek 13. června 2019 od 16:00 hod. v tiskovém středisku KVOP.

Čtvrtek 18. července 2019 od 16:00 hod. v tiskovém středisku KVOP.

Čtvrtek 22. srpna 2019 od 16:00 hod. v tiskovém středisku KVOP.

Čtvrtek 26. září 2019 od 16:00 hod. v tiskovém středisku KVOP.

Čtvrtek 17. října 2019 od 16:00 hod. v tiskovém středisku KVOP.

Čtvrtek 14. listopadu 2019 od 16:00 hod. v tiskovém středisku KVOP.

Čtvrtek 12. prosince 2019 od 16:00 hod. v tiskovém středisku KVOP.

 

ÚHRADA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Členské příspěvky je možné uhradit jedním z následujících způsobů:

 

Bankovní převod

Členské příspěvky lze uhradit bankovním převodem na účet ČSNS u České spořitelny, a.s.

 

Číslo účtu/kód banky: 3221612389/0800.

 

Číslo účtu (IBAN): CZ51 0800 0000 0032 2161 2389

Kód banky (BIC (SWIFT)): GIBACZPX

 

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení plátce členského příspěvku a text: "členství a aktuální rok". Příklad: Jan Blecha členství 2018.

Pro členky a členy ze Slovenska je také možné použít tento způsob úhrady členského příspěvku v českých korunách (měna účtu ČSNS). K platbě prosím přičtěte částku 4 EUR k pokrytí bankovních poplatků za přeshraniční převod.

 

Složenka

Klasickým způsobem úhrady je platba poštovní poukázkou typu C, 450 CZK posílejte na adresu sídla ČSNS (Československá napoleonská společnost, z.s., Kotlářská 913/23, 602 00 Brno). Do zprávy pro adresáta stačí uvést "členství a aktuální rok".

 

Valná hromada

Nejjednodušším způsobem úhrady členských příspěvků je platba v hotovosti při prezenci na valné hromadě. Pro členky a členy ze Slovenska je (pouze na valné hromadě) možnost platby v eurech, při platbě v eurech si prosím nachystejte přesnou částku.

Na valné hromadě vybíráme příspěvky vždy na další kalendářní rok.

 

Za účelem snížení transakčních nákladů je možné uhradit členské příspěvky i na více let dopředu.