TERMÍN VALNÉ HROMADY ČSNS V ROCE 2019

Sobota 16. listopadu 2019 od 12:00 valná hromada, malý sál KVOP.

Na valnou hromadu navazuje akce Napoleon v Brně.

 

TERMÍNY SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA ČSNS V ROCE 2019

Čtvrtek 24. ledna 2019 od 16:00 hod. v tiskovém středisku KVOP.

Čtvrtek 14. února 2019 od 16:00 hod. v tiskovém středisku KVOP.

Čtvrtek 14. března 2019 od 16:00 hod. v tiskovém středisku KVOP.

Čtvrtek 18. dubna 2019 od 16:00 hod. v tiskovém středisku KVOP.

Čtvrtek 16. května 2019 od 16:00 hod. v tiskovém středisku KVOP.

Čtvrtek 13. června 2019 od 16:00 hod. v tiskovém středisku KVOP.

Čtvrtek 18. července 2019 od 16:00 hod. v tiskovém středisku KVOP.

Čtvrtek 22. srpna 2019 od 16:00 hod. v tiskovém středisku KVOP.

Čtvrtek 26. září 2019 od 16:00 hod. v tiskovém středisku KVOP.

Čtvrtek 17. října 2019 od 16:00 hod. v tiskovém středisku KVOP.

Čtvrtek 14. listopadu 2019 od 16:00 hod. v tiskovém středisku KVOP.

Čtvrtek 12. prosince 2019 od 16:00 hod. v tiskovém středisku KVOP.

 

ÚHRADA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Členské příspěvky je možné uhradit jedním z následujících způsobů:

 

Bankovní převod

Členské příspěvky lze uhradit bankovním převodem na účet ČSNS u České spořitelny, a.s.

 

Číslo účtu/kód banky: 3221612389/0800.

 

Číslo účtu (IBAN): CZ51 0800 0000 0032 2161 2389

Kód banky (BIC (SWIFT)): GIBACZPX

 

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení plátce členského příspěvku a text: "členství a aktuální rok". Příklad: Jan Blecha členství 2018.

Pro členky a členy ze Slovenska je také možné použít tento způsob úhrady členského příspěvku v českých korunách (měna účtu ČSNS). K platbě prosím přičtěte částku 4 EUR k pokrytí bankovních poplatků za přeshraniční převod.

 

Složenka

Klasickým způsobem úhrady je platba poštovní poukázkou typu C, 450 CZK posílejte na adresu sídla ČSNS (Československá napoleonská společnost, z.s., Kotlářská 913/23, 602 00 Brno). Do zprávy pro adresáta stačí uvést "členství a aktuální rok".

 

Valná hromada

Nejjednodušším způsobem úhrady členských příspěvků je platba v hotovosti při prezenci na valné hromadě. Pro členky a členy ze Slovenska je (pouze na valné hromadě) možnost platby v eurech, při platbě v eurech si prosím nachystejte přesnou částku.

Na valné hromadě vybíráme příspěvky vždy na další kalendářní rok.

 

Za účelem snížení transakčních nákladů je možné uhradit členské příspěvky i na více let dopředu.