ÚHRADA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Členské příspěvky je možné uhradit jedním z následujících způsobů:

 

Bankovní převod

Členské příspěvky lze uhradit bankovním převodem na účet ČSNS u České spořitelny, a.s.
 
Číslo účtu/kód banky: 3221612389/0800.
 
Číslo účtu (IBAN): CZ51 0800 0000 0032 2161 2389
Kód banky (BIC (SWIFT)): GIBACZPX
 
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení plátce členského příspěvku a text: "členství a aktuální rok". Příklad: Jan Blecha členství 2020.
 
Pro členky a členy ze Slovenska je také možné použít tento způsob úhrady členského příspěvku v českých korunách (měna účtu ČSNS). K platbě prosím přičtěte částku 4 EUR k pokrytí bankovních poplatků za přeshraniční převod.

 

Členská schůze

Nejjednodušším způsobem úhrady členských příspěvků je platba v hotovosti při prezenci na členské schůzi. Pro členky a členy ze Slovenska je (pouze na členské schůzi) možnost platby v eurech, při platbě v eurech si prosím nachystejte přesnou částku.

Na členské schůzi vybíráme příspěvky vždy na další kalendářní rok.

Za účelem snížení transakčních nákladů je možné uhradit členské příspěvky i na více let dopředu.