Podle Stanov Československé napoleonské společnosti se sídlem v Brně (dále jen „ČSNS“) je členství v ČSNS individuální, dobrovolné, založené na vlastním zájmu občana o otázky historie se zvláštním zaměřením na napoleonské období.

Řádným členem se může stát každý mravně bezúhonný občan Evropské unie, typicky České republiky nebo Slovenské republiky, starší 16 let. Členství v ČSNS vzniká schválením přihlášky předsednictvem ČSNS a úhradou (prvního) ročního členského příspěvku, který v současné době činí 450,00 CZK (zahrnuje roční předplatné Bulletinu ČSNS).

Formulář přihlášky ve formátu aplikace Microsoft Excell je k dispozici ZDE.

Vyplněnou přihlášku odešlete na email ČSNS: csns(at)napoleonska-spolecnost.cz (znaky „(at)“ je třeba nahradit znakem „@“), případně vyplněnou přihlášku vytiskněte a zašlete poštou na adresu naší společnosti. V souladu se stanovami ČSNS bude Vaše přihláška projednána na nejbližší schůzi předsednictva ČSNS. O výsledku jednání budete informováni.

Instrukce k úhradě členského příspěvku jsou k dispozici v sekci Pro členy.