Členství v Československé napoleonské společnosti, z.s. je založené na zájmu člena o její účel a činnost, je individuální, váže se na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

Členem Československé napoleonské společnosti, z.s. se může stát zletilá fyzická osoba. Členství v Československé napoleonské společnosti, z.s. vzniká rozhodnutím výboru o schválení členství na základě písemné nebo elektronické přihlášky a první úhradou ročního členského příspěvku, který v současné době činí 450,00 CZK (zahrnuje roční předplatné Bulletinu ČSNS).

Formulář přihlášky ve formátu aplikace Microsoft Excell je k dispozici ZDE.

Vyplněnou přihlášku odešlete na email ČSNS: csns(at)napoleonska-spolecnost.cz (znaky „(at)“ je třeba nahradit znakem „@“), případně vyplněnou přihlášku vytiskněte a zašlete poštou na adresu naší společnosti. V souladu se stanovami ČSNS bude Vaše přihláška projednána na nejbližší schůzi výboru. O výsledku jednání budete informováni.

Instrukce k úhradě členského příspěvku jsou k dispozici v sekci Pro členy.