ZÁSLUŽNÁ VYZNAMENÁNÍ ČESKOSLOVENSKÉ NAPOLEONSKÉ SPOLEČNOSTI

Pokud posuzujeme Československou napoleonskou společnost z hlediska jejího společenského významu, tak je jistě jednou z vážených historických společností v našem státě, která sdružuje jednak profesionální i neprofesionální historiky různého zaměření, jednak širší veřejnost zajímající se o napoleonskou dobu a dějiny naší vlasti. Je to tedy organizace, které nelze zajisté upřít možnost založit své záslužné vyznamenání, jež by oceňovalo nejen organizační práci pro společnost, ale i činnost teoretickou a badatelskou v širším rámci napoleonské doby.

 Pametnimedaile

Pamětní medaile ČSNS

Pozitivním jevem při založení záslužného vyznamenání ČSNS je to, že návrh vyznamenání byl vypracován panem Přemyslem Filipem z Rožnova p. Radhoštěm, pplk. v zál., členem ČSNS a také praktickým faleristou. Mimoto byl návrh diskutován a připomínkován dalšími odborníky (např. dr. I. Koláčným). Takže konečný návrh vyznamenání a jeho stanov mohl být odsouhlasen Výborem ČSNS v usnesení č. 8/A/95 na schůzi výboru dne 12. 10. 1995 a v zápise se přímo praví, že se postupovalo podle ustanovení o vyznamenáních dle zákona č. 157/94 Sb., částka 50 ze dne 29. 7. 1994 a dle zásad v oboru faleristiky. Do návrhu byl zahrnut emblém ČSNS v podobě členského kovového odznaku, jehož autorem je akademický malíř, grafik a medailér Karel Zeman, člen ČSNS, autor mnoha uměleckých prací s napoleonskou tématikou. Realizátorem potom byl pan František Holub z Nového Jičína.

Záslužné vyznamenání společnosti bylo zřízeno ve dvou formách: jednak jako Kříž ČSNS „FÉNIX“ za zásluhy a jednak jako Čestný odznak ČSNS za zásluhy.

KŘÍŽ ČSNS „FÉNIX“ ZA ZÁSLUHY

Kříž ČSNS „FÉNIX“ za zásluhy je nazván podle bájného ptáka Fénixe, který po spálení znovu vstal z mrtvých, a tak i nová ČSNS vstala z popela zrušení a ústrků, znovu zahájila svůj vzestup a navázala na prvorepublikovou napoleonskou společnost. Kříž ČSNS „FÉNIX“ za zásluhy je rozdělen do tří stupňů, Čestný odznak ČSNS do dvou. Ve stanovách záslužných vyznamenání ČSNS jsou insignie podrobně popsány následovně:

Kříž je udělován ve třech stupních, z nichž I. stupeň je nejvyšší a předsedovi společnosti náleží z titulu funkce. Nositeli Kříže ČSNS „FÉNIX“ za zásluhy se zároveň předává číslovaný diplom.

 FenixI

Kříž ČSNS „FÉNIX“ I. stupně za zásluhy.

Insignii I. stupně tvoří osmihrotý stejnoramenný kovový kříž velikosti 47×47 mm, ražený z tmavšího bronzu, po obvodu s jemným plastickým rámečkem. Na střed kříže je položen kovový pozlacený oválný medailon o výšce 22 mm s plastickým emblémem ČSNS tj. napoleonský orel s korunkou mající před sebou velké N, pod sebou svitek, z něhož po stranách vycházejí zkřížené blesky, mezi nimiž je slavkovské slunce. Velké písmeno N má na své šikmé části vyryt drobný nápis Austerlitz. Medailon je po obvodu jemně orámován plastickým věncem vavřínových lístků.

Kříž je položen na pozlacené paprskovité osmicípé kovové podložce o průměru 68 mm. Na rubu podložky je průvlek pro náhrdelní stuhu. Ta je široká 38 mm v barvách modro-červeno-bílo-červeno–modré v poměru 12 : 6,5 : 1 : 6,5 : 12 mm.

 FenixII

Kříž ČSNS „FÉNIX“ II. stupně za zásluhy – líc a rub.

Insignii II. stupně tvoří osmihrotý stejnoramenný kovový kříž velikosti 52×52 mm, ražený z tmavšího bronzu s jemným plastickým rámečkem. Na střed je opět položen pozlacený emblém ČSNS. Na rubu kříže je také položen oválný pozlacený medailon stejné velikosti a tvaru jako na líci, ovšem v jeho poli jsou dvě zkřížené ratolesti a uprostřed z nich symbol ohně a věčné slávy.

Mezi dvěma nejvyššími hroty kříže je kovové ouško s průvlekem na náhrdelní stuhu. Ta je stejná jako u insignie I. stupně.

 FenixIII

Kříž ČSNS „FÉNIX“ III. stupně za zásluhy – líc a rub.

Insignie III. stupně je výtvarně stejně provedena jako II. stupeň, jen velikost kříže je 46×46mm. Mezi dvěma nejvyššími hroty kříže je kolmé ouško s pohyblivým kroužkem k zavěšení na náprsní stuhu. Průvlečná náprsní stuha je stejných barev ve stejných poměrech jako u předchozích stupňů. Insignie III. stupně se nosí na levé straně prsou.

ČESTNÝ ODZNAK ČSNS ZA ZÁSLUHY 

Čestný odznak ČSNS za zásluhy má dva stupně, z nichž I. stupeň je vyšší. I. stupeň může být udělen jak členům, tak nečlenům Československé napoleonské společnosti, II. stupeň je určen jen pro nečleny.

Insignii I. stupně tvoří kovový pozlacený oválný medailon 22 mm na výšku s plastickým emblémem ČSNS, tj. napoleonský orel s korunkou, mající před sebou velké N, pod sebou svitek, z něhož po stranách vychází zkřížené blesky, mezi nimiž je slavkovské slunce. Podél horního okraje oválu je vyryt nápis Napoleonská společnost. Rub medailonu je čistý a je na něm vyryto číslo. Odznak je zavěšen kolmým ouškem s pohyblivým kroužkem na náprsní stuze. Ta je jen 16 mm široká, modro-červeno-bílo-červeno-modrá v poměru 5 : 2,5 : 1 : 2,5 : 5. Odznak se nosí na levé straně prsou.

Insignie II. stupně je výtvarně stejná jako I. stupeň, je však z postříbřeného kovu.

Vyznamenání uděluje výbor ČSNS vždy dvakrát do roka, a to k 15. srpnu a ke 2. prosinci. Nejsou to náhodné dny, které byly vybrány jako tzv. řádové dny: 15. srpen souvisí s osobou Napoleona Bonaparta, kdy se toho
dne roku 1769 narodil, a 2. prosinec připomíná jeho vítěznou bitvu u Slavkova roku 1805, nejznámější historickou bitvu, která kdy byla na našem území svedena.

MATRIKA VYZNAMENANÝCH

 1. Přemysl Filip, člen ČSNS z Rožnova pod Radhoštěm (30. 11. 1995); oceněn za vynikající zásluhy v ochraně památek napoleonských bojišť – Záslužný kříž ČSNS „FÉNIX“ I. stupně s nákrční stuhou a čestným diplomem.
 2. Karel Zeman, akademický malíř, člen ČSNS z Prahy (30. 11. 1995); oceněn za vynikající zásluhy při vytvoření uměleckých děl s napoleonskou tematikou vysoké úrovně – Záslužný kříž ČSNS „FÉNIX“ I. stupně s nákrční stuhou a čestným diplomem.
 3. Vlastimil Schildberger st., člen ČSNS z Brna (30. 11. 1995); oceněn za vynikající zásluhy ve vojensko-historické organizační činnosti – Záslužný kříž ČSNS „FÉNIX“ I. stupně s nákrční stuhou a čestným diplomem.
 4. Ing. Jan Špatný, ředitel Historického muzea ve Slavkově u Brna, I. předseda ČSNS z Brna (30. 11. 1995); oceněn za vynikající zásluhy o obnovu a rozvoj ČSNS v České republice – Záslužný kříž ČSNS „FÉNIX“ I. stupně s nákrční stuhou a čestným diplomem.
 5. Václav Pyllmajer, jednatel předsednictva ČSNS z Brna (30. 11. 1995); oceněn za vynikající zásluhy o obnovu a rozvoj ČSNS v České republice – Záslužný kříž ČSNS „FÉNIX“ I. stupně s nákrční stuhou a čestným diplomem.
 6. Václav Měřička, nejvýznamnější odborník na řády a vyznamenání, sběratel z Prahy (30. 11. 1995); oceněn za vynikající zásluhy a celoživotní dílo v oboru faleristiky – Záslužný kříž ČSNS „FÉNIX“ I. stupně s nákrční stuhou a čestným diplomem.
 7. Václav Štěpánek, člen ČSNS z Jiříkovic (30. 11. 1995); oceněn za vynikající zásluhy v celoživotní ochraně památek slavkovského bojiště – Záslužný kříž ČSNS „FÉNIX“ II. stupně a nákrční stuhou a čestným diplomem.
 8. Ing. Ladislav Česal, ředitel pobočky Komerční banky v Brně (30. 11. 1995); oceněn za vynikající zásluhy o zřízení napoleonské pamětní desky v Brně – Čestný odznak ČSNS I. stupně s čestným diplomem.
 9. Vilém Walter, archivář předsednictva ČSNS z Brna (9. 11. 1996); oceněn za vynikající zásluhy o rozvoj a úspěchy ČSNS – Záslužný kříž ČSNS „FÉNIX“ I. stupně s nákrční stuhou a čestným diplomem.
 10. Ing. Jiří Deml, starosta Kunovic, člen předsednictva ČSNS z Kunovic (9. 11. 1996); oceněn za vynikající zásluhy o rozvoj a úspěchy ČSNS – Záslužný kříž ČSNS „FÉNIX“ I. stupně s nákrční stuhou a čestným diplomem.
 11. Pplk. PhDr. Oldřich Rampula, I. místopředseda ČSNS z Brna (9. 11. 1996); oceněn za vynikající zásluhy o rozvoj a úspěchy ČSNS – Záslužný kříž ČSNS „FÉNIX“ I. stupně s nákrční stuhou a čestným diplomem.
 12. Ing. František Gale, člen předsednictva ČSNS z Tvarožné (9. 11. 1996); oceněn za vynikající zásluhy o rozvoj a úspěchy ČSNS – Záslužný kříž ČSNS „FÉNIX“ I. stupně s nákrční stuhou a čestným diplomem.
 13. Jan Vlček, člen ČSNS z Tvarožné (9. 11. 1996); oceněn za vynikající zásluhy o rozvoj a úspěchy ČSNS – Záslužný kříž ČSNS „FÉNIX“ I. stupně s nákrční stuhou a čestným diplomem.
 14. Doc. PhDr. Dušan Uhlíř, profesor na Slezské univerzitě Opava, člen ČSNS z Brna (9. 11. 1996); oceněn za vynikající zásluhy v napoleonské literatuře faktu – Záslužný kříž ČSNS „FÉNIX“ I. stupně s nákrční stuhou a čestným diplomem.
 15. Dosud neuděleno.
 16. Mgr. Jaroslav Kotulán, člen předsednictva ČSNS (9. 11. 1996); oceněn za vynikající zásluhy o rozvoj a úspěchy ČSNS a Baterie Austerlitz – Záslužný kříž ČSNS „FÉNIX“ II. stupně s nákrční stuhou a čestným diplomem.
 17. Ivo Koukola, člen předsednictva ČSNS z Brna-Slatiny (9. 11. 1996); oceněn za vynikající zásluhy o rozvoj a úspěchy ČSNS a Baterie Austerlitz – Záslužný kříž ČSNS „FÉNIX“ II. stupně s nákrční stuhou a čestným diplomem.
 18. Karel Čaloud, člen ČSNS ze Židlochovic (9. 11. 1996); oceněn za vynikající zásluhy o rozvoj a úspěchy ČSNS a Baterie Austerlitz – Záslužný kříž ČSNS „FÉNIX“ II. stupně s nákrční stuhou a čestným diplomem.
 19. Vít Daněk, člen ČSNS z Blažovic (9. 11. 1996); oceněn za vynikající zásluhy o rozvoj a úspěchy ČSNS a Baterie Austerlitz – Záslužný kříž ČSNS „FÉNIX“ II. stupně s nákrční stuhou a čestným diplomem.
 20. Dr. Luděk Šubert, pplk. na Vojenské akademii Brno, člen ČSNS z Brna (9. 11. 1996); oceněn za vynikající zásluhy o rozvoj a úspěchy ČSNS – Čestný odznak ČSNS I. stupně s čestným diplomem.
 21. Vlastivědný kroužek občanů Jiříkovic, ochrana památek slavkovského bojiště (9. 11. 1996); oceněn za vynikající dlouholetou péči při ochraně památek slavkovského bojiště – Čestný odznak ČSNS I. stupně s čestným diplomem.
 22. IN MEMORIAM: Josef Dostál, činovník bývalé AIN z Brna (9. 11. 1996); oceněn za vynikající zásluhy při pořízení pomníku francouzskému generálu Valhubertovi v Brně a za dlouholetou a obětavou činnost ve francouzské pobočce AIN v Brně při ochraně a péči o zachování napoleonských tradic – Čestný odznak ČSNS I. stupně s čestným diplomem.
 23. František Kopecký, starosta obce Tvarožná na slavkovském bojišti (25. 10. 1997); oceněn za vynikající zásluhy o rozvoj napoleonských tradic na slavkovském bojišti – Záslužný kříž ČSNS „FÉNIX“ I. stupně s nákrční stuhou a čestným diplomem.
 24. Pplk. Doc. Ing. Karel Kotek, rektor Vojenské akademie Brno (10. 12. 1997); oceněn za vynikající zásluhy při spolupráci s ČSNS na slavkovském bojišti – Záslužný kříž ČSNS „FÉNIX“ I. stupně s nákrční stuhou a čestným diplomem.
 25. Lubomír Uhlíř, člen ČSNS z Opočna (25. 10. 1997); oceněn za vynikající zásluhy v odborné publikační činnosti a v rozvoji napoleonských tradic – Záslužný kříž ČSNS „FÉNIX“ II. stupně s nákrční stuhou a čestným diplomem.
 26. Jaroslav Dvořáček, člen ČSNS z Brna (25. 10. 1997); oceněn za vynikající zásluhy o rozvoj a úspěchy ČSNS - Záslužný kříž ČSNS „FÉNIX“ III. stupně s náprsní stuhou a čestným diplomem.
 27. Jarmila Fűlőpová, členka ČSNS z Brna (25. 10. 1997); oceněna za vynikající zásluhy o rozvoj a úspěchy ČSNS – Záslužný kříž ČSNS „FÉNIX“ III. stupně s náprsní stuhou.
 28. Anděla Zemanová, členka ČSNS ze Slavkova u Brna (25. 10. 1997); oceněna za vynikající zásluhy o rozvoj a úspěchy ČSNS – Záslužný kříž ČSNS „FÉNIX“ III. stupně s náprsní stuhou.
 29. IN MEMORIAM: Antonín Dvořáček, bývalý činovník vojenské historie z Blažovic (25. 10. 1997); oceněn za celoživotní dílo v ochraně památek a tradic slavkovského bojiště – Čestný odznak ČSNS I. stupně a čestný diplom.
 30. IN MEMORIAM: Stanislav Bayer, bývalý činovník vojenské historie ze Sivic (25. 10. 1997); oceněn za celoživotní dílo v ochraně památek a tradic slavkovského bojiště – Čestný odznak ČSNS I. stupně a čestný diplom.
 31. IN MEMORIAM: Josef Kořalník, bývalý činovník vojenské historie z Telnice (25. 10. 1997); oceněn za celoživotní dílo ochraně památek a tradic slavkovského bojiště – Čestný odznak ČSNS I. stupně a čestný diplom.
 32. IN MEMORIAM: Karel Ochmann, bývalý činovník vojenské historie z obce Křenovice (25. 10. 1997); oceněn za celoživotní dílo v ochraně památek a tradic slavkovského bojiště – Čestný odznak ČSNS I. stupně a čestný diplom.
 33. Jiří Strašil, předseda kontrolní a revizní komise ČSNS z Brna (24. 10. 1998); oceněn za vynikající zásluhy o rozvoj a úspěchy ČSNS – Záslužný kříž ČSNS „FÉNIX“ III. stupně s náprsní stuhou a čestným diplomem.
 34. Ing. Richard Blatný, člen ČSNS z Prahy (24. 10. 1998); oceněn za vynikající reprezentaci ČSNS při přeplavení kanálu La Manche v roce 1998, věnovaném památce Napoleona I. z roku 1805 – Záslužný kříž ČSNS „FÉNIX“ III. stupně s náprsní stuhou a čestným diplomem.
 35. Pierre Orsat, prezident francouzské společnosti AIN v Lyonu ve Francii (2. 12. 1998); oceněn za vynikající dlouholetou reprezentaci napoleonských tradic svou účastí každoročně na vzpomínkových akcích na slavkovském bojišti jako francouzský gardový granátník – Záslužný kříž ČSNS „FÉNIX“ I. stupně s nákrční stuhou a čestným diplomem.
 36. Doc. PhDr. Adolf B. Král, historik z Kuřimi u Brna (27. 3. 1999); oceněn za celoživotní dílo a publikační dílo v oboru vojenské historie – Záslužný kříž ČSNS „FÉNIX“ I. stupně s nákrční stuhou a čestným diplomem.
 37. Jan Holoubek, člen ČSNS z obce Prace (27. 3. 1999); oceněn za celoživotní dílo při ochraně památek a tradic na slavkovském bojišti – Záslužný kříž ČSNS „FÉNIX“ II. stupně s nákrční stuhou a čestným diplomem.
 38. IN MEMORIAM: Prof. PhDr. Michael Vaňáček, historik z Brna (27. 3. 1999); oceněn za celoživotní dílo a publikační činnost v oboru vojenské historie – Čestný odznak ČSNS I. stupně a čestný diplom.
 39. Ing. Michal Daubner, člen ČSNS z Ružomberku na Slovensku (2000); oceněn za vynikající zásluhy při ochraně památek a zachování napoleonských tradic na Slovensku – Kříž ČSNS „FÉNIX“ II. stupně s nákrční stuhou a čestným diplomem.
 40. Obecní úřad Štoky (1. 7. 2000); oceněn za vynikající zásluhy při vybudování pomníku na paměť padlým v bojích v roce 1805 na bojišti u Štoků – Čestný diplom a čestný odznak I. stupně.
 41. Ing. Jaroslav Valtus, člen ČSNS a člen Baterie Austerlitz z Rychtářova (4. 11. 2000); oceněn za aktivní a dlouhodobou iniciativní činnost a reprezentaci v Baterii Austerlitz - Záslužný kříž ČSNS „FÉNIX“ III. stupně s náprsní stuhou a čestným diplomem.
 42. Ing. PhDr. Ivo Prokop, CSc., člen ČSNS z Prahy (4. 11. 2000); oceněn za vynikající zásluhy při zachování napoleonských tradic a v publikační činnosti – Záslužný kříž ČSNS „FÉNIX“ III. stupně s náprsní stuhou a čestným diplomem.
 43. Ladislav Kořalník, dlouholetý člen ČSNS z Telnice (10. 11. 2001); oceněn za celoživotní dílo v péči o ochranu památek na slavkovském bojišti a při zachování napoleonských tradic – Záslužný kříž ČSNS „FÉNIX“ II. stupně s nákrční stuhou a čestným diplomem.
 44. Ing. Jan Špatný, I. předseda ČSNS ze Slavkova u Brna (9. 11. 2002); jmenován IN MEMORIAM čestným předsedou ČSNS v Brně a oceněn za vynikající zásluhy o rozvoj a úspěchy ČSNS u nás i v zahraničí – vyznamenání neuděleno, čestný diplom z Vojenské akademie Brno.
 45. Obecní úřad Dobšice u Znojma (28. 9. 2002); oceněn za zásluhy o vybudování pomníku v Dobšicích na znojemském bojišti na paměť bitvy u Znojma v roce 1809 – Čestný diplom.
 46. Znojemský 10. prapor rakouských polních myslivců plk. Kopala ve Znojmě (28. 9. 2002); oceněn za zásluhy a vybudování pomníku v Dobšicích na znojemském bojišti na paměť bitvy u Znojma v roce 1809 – Čestný diplom.
 47. JUDr. Ladislav Mucha, dlouholetý člen ČSNS ze Znojma (9. 11. 2002); oceněn za vynikající zásluhy o vybudování pomníku na paměť bitvy u Znojma v roce 1809 v Dobšicích – Záslužný kříž ČSNS „FÉNIX“ II. stupně s nákrční stuhou a čestným diplomem.
 48. Bohuslav Adámek st., dlouholetý člen ČSNS z Holubic (9. 11. 2002); oceněn za vynikající zásluhy v činnosti ČSNS a za vynikající reprezentaci bojových tradic na slavkovském bojišti – Záslužný kříž ČSNS „FÉNIX“ II. stupně s nákrční stuhou a čestným diplomem.
 49. Jaroslav Dvořáček, dlouholetý člen ČSNS z Brna (9. 11. 2002); oceněn za vynikající zásluhy v činnosti ČSNS a za vynikající sběratelskou činnost fotodokumentace činnosti ČSNS pro výstavy na členských valných hromadách – Záslužný kříž ČSNS „FÉNIX“ II. stupně s nákrční stuhou a čestným diplomem.
 50. Božej Urbanský z Brna, velitel Baterie Božej (9. 11. 2002); oceněn za vynikající spolupráci baterie s ČSNS a za vynikající bojovou reprezentaci na našich i zahraničních bojištích – Záslužný kříž ČSNS „FÉNIX“ III. stupně s náprsní stuhou a čestným diplomem.
 51. Ivo Koukola, člen předsednictva ČSNS a velitel Baterie Austerlitz z Brna-Slatiny (22. 11. 2003); oceněn za vynikající zásluhy při vydávání Bulletinu ČSNS a za mimořádné zásluhy o Baterii Austerlitz – Záslužný kříž ČSNS „FÉNIX“ I. stupně s nákrční stuhou a čestným diplomem.
 52. Mgr. Lubomír Uhlíř, člen ČSNS z Opočna (22. 11. 2003); oceněn za vynikající zásluhy na poli historie a literatury faktu (3-dílné „Dějiny policie a četnictva“) a za mimořádné zásluhy a spolupráci s ČSNS – Záslužný kříž ČSNS „FÉNIX“ I. stupně s nákrční stuhou a čestným diplomem.
 53. Donald D. Horward, PhD., profesor INFR State University Tallahassee, Florida, USA (27. 9. 2005); oceněn za vynikající celoživotní práci v oboru historických věd napoleonské epochy a za vynikající spolupráci s ČSNS – Záslužný kříž ČSNS „FÉNIX“ I. stupně s nákrční stuhou a čestným diplomem.
 54. JUDr. Otakar Motejl, Veřejný ochránce práv ČR (říjen 2005); oceněn za záštitu převzatou nad V. mezinárodním napoleonským kongresem v Brně a za vynikající pomoc a spolupráci s ČSNS ke 200. výročí bitvy u Slavkova – Čestný diplom a pamětní medaile ke 200. výročí bitvy u Slavkova.
 55. Ing. Jan Letocha, člen Rady Jihomoravského kraje v Brně (říjen 2005); oceněn za vynikající pomoc a spolupráci s ČSNS při zajišťování výstavby Pomníku tří císařů na slavkovském bojišti a V. mezinárodního napoleonského kongresu v Brně v roce 2005 ke 200. výročí bitvy u Slavkova – Čestný diplom.
 56. Aleš Zlatohlávek, vedoucí provozu Kamenoprůmysl Hradec Králové, závod Stěžery (říjen 2005); oceněn za vynikající a tvořivou spolupráci s ČSNS při zajišťování výroby a montáže Pomníku tří císařů u Zbýšova na slavkovském bojišti v roce 2004, 2005 a 2006 ke 200. výročí bitvy u Slavkova – Čestný diplom.
 57. Jaroslav Žalkovský, starosta obce Zbýšov a Zastupitelstvo obce Zbýšov (říjen 2005); oceněn za vynikající pomoc při výstavbě Pomníku tří císařů na katastrálním území obce Zbýšov a za velkou hodnotu občanské svépomoci při zajišťování výstavby v roce 2004, 2005 a 2006 ke 200. výročí bitvy u Slavkova – Čestný diplom.
 58. PhDr. Marcela Horáková, členka předsednictva ČSNS (12. 11. 2005); oceněna za vynikající práci při zajišťování příprav a v průběhu V. mezinárodního napoleonského kongresu v Brně v roce 2005 ke 200. výročí bitvy u Slavkova – Záslužný kříž „FÉNIX“ II. stupně s nákrční stuhou a čestným diplomem.
 59. JUDr. Jaroslav Kupka, člen předsednictva ČSNS z Vyškova (12. 11. 2005); oceněn za vynikající práci při zajišťování příprav a v průběhu V. mezinárodního napoleonského kongresu v Brně v roce 2005 ke 200. výročí bitvy u Slavkova – Záslužný kříž „FÉNIX“ II. stupně s nákrční stuhou a čestným diplomem.
 60. Mgr. Jaroslav Kotulán, člen předsednictva ČSNS z Brna (25. 11. 2006); oceněn za mimořádné zásluhy při zpracování sborníku z V. mezinárodního napoleonského kongresu EVROPA 1805 – Záslužný kříž „FÉNIX“ I. stupně s nákrční stuhou a čestným diplomem.
 61. Jarmila Holasová, členka předsednictva ČSNS z Brna (25. 11. 2006); oceněna za dlouholetou iniciativní a obětavou činnost v ČSNS – Záslužný kříž „FÉNIX“ II. stupně s nákrční stuhou a čestným diplomem.
 62. Josef Adámek, člen ČSNS z Holubic (25. 11. 2006); oceněn za dlouhodobou iniciativní, obětavou a příkladnou činnost v ČSNS - Záslužný kříž „FÉNIX“ III. stupně s náprsní stuhou a čestným diplomem.
 63. Ing. Jan Letocha, člen Rady Jihomoravského kraje (24. 11. 2007); oceněn za zásluhy o spolupráci JMK a ČSNS – Záslužný kříž „FÉNIX“ III. stupně s náprsní stuhou a čestným diplomem.
 64. Ing. František Krakeš, generální ředitel pivovaru Starobrno (24. 11. 2007); oceněn za finanční podporu činnosti ČSNS v roce 2007 – Čestný diplom.
 65. Ladislav Kořalník, člen ČSNS z Telnice (8. 11. 2008); oceněn za velmi záslužnou činnost v prospěch ČSNS v roce 2008 – Čestný diplom.
 66. Václav Pyllmajer, člen předsednictva ČSNS z Brna (8. 11. 2008); oceněn za velmi záslužnou činnost v prospěch ČSNS v roce 2008 – Čestný diplom.
 67. Mgr. Marian Hochel, člen předsednictva ČSNS z Brna (6. 11. 2010); oceněn za zásluhy a vydání knihy „Bojiště bitvy tří císařů - průvodce po památkové zóně“ – Záslužný kříž „FÉNIX“ I. stupně s nákrční stuhou a čestným diplomem.
 68. Mgr. Jan Blecha, člen předsednictva ČSNS z Brna (25. 11. 2012); oceněn za zásluhy o rozvoj ČSNS, o.s. – Záslužný kříž „FÉNIX“ II. stupně s nákrční stuhou a čestným diplomem
 69. Mgr. Marek Blecha, člen předsednictva ČSNS z Brna (25. 11. 2012); oceněn za podporu a propagaci cílů ČSNS, o.s. – Záslužný kříž „FÉNIX“ II. stupně s nákrční stuhou a čestným diplomem.
 70. Mgr. Václav Božek, CSc., (19. 11. 2016); oceněn za zásluhy o rozvoj ČSNS – Záslužný kříž „FÉNIX“ III. stupně s náprsní stuhou a čestným diplomem.
 71. JUDr. Jaroslav Kupka, člen předsednictva ČSNS z Vyškova (19. 11. 2016); oceněn za dlouhodobou činnost a zásluhy o rozvoj ČSNS – Záslužný kříž „FÉNIX“ I. stupně s nákrční stuhou a čestným diplomem.