ČESKOSLOVENSKÁ NAPOLEONSKÁ SPOLEČNOST

   

 

NapoleonI

François Gérard: Císař Napoleon I.

Československá napoleonská společnost (zkratkou „ČSNS“) sdružuje historiky a zájemce o napoleonské období.

ČSNS je dobrovolná, nezávislá, nevýdělečná, nepolitická, kulturní organizace, zapsaný spolek mající schválené stanovy. Byla založena na ustavující valné hromadě zájemců dne 12. 1. 1990 na bojišti slavné slavkovské bitvy, na zámku ve Slavkově u Brna.

ČSNS je jak po organizační, tak i právní stránce pokračovatelkou naší předválečné Napoleonské společnosti, která byla založena již v roce 1930.

Přihlásili jsme se k jejím snahám, cílům, ideálům a zachování její tradice. ČSNS je členem Mezinárodní napoleonské společnosti (INS) se sídlem v Torontu v Kanadě. Prostřednictvím ČSNS se můžete při schůzích, valných hromadách a při různých akcích setkat s lidmi se zájmem o napoleonskou literaturu, o historii napoleonské epochy, o pamětihodnosti této doby, o historické zbraně či uniformy a můžete tak vzájemnou výměnou poznatků získávat nové a důležité informace o tom, co Vás zajímá.

NapoleonAlpy

Jacques-Louis David: Napoleon při přechodu Alp průsmykem sv. Bernarda.

„Již patnáct let naplňuje naše Československá napoleonská společnost (ČSNS) poslání a cíle, které si stanovila při svém vzniku v roce 1990. Jsou vlastně pokračováním a rozvíjením tradic, rozvíjených na Moravě i v celé předmnichovské ČSR od počátku třicátých let minulého století. Po okupační odmlce se po osvobození obnovila i spolková práce s napoleonskou tradicí v našich historických zemích s účastí řady významných osobností kulturního, historického či vojenského profesního zaměření.

Nastala však opět přestávka, tentokrát čtyřicetiletá. Po ní se naprosto spontánně do naší současné ČSNS zapojili lidé různých zájmů a profesí, aby se společně podíleli podle svých schopností a možností na dalším rozvíjení napoleonských tradic, bez vymezení „mantinelů“ své činnosti. Při respektování Stanov ČSNS se tedy naše činnost řídí idejemi a reálnými přáními členů, realizovanými předsednictvem v dlouhodobějším časovém horizontu (...).

Každoroční valná hromada členů ČSNS pak v usnesení ukládá konkrétní úkoly na běžný kalendářní rok.“

Úvodní slovo předsedy ČSNS plk. PhDr. Oldřicha Rampuly k jubilejnímu Bulletinu ČSNS (č. 32 / září 2005), vydanému ke 200. výročí bitvy u Slavkova, Brno 2005, s. 3, kráceno.

Napoleon1798

Jacques-Louis David: Nedokončený portrét Napoleona z roku 1798.

„Opětným obnovením činnosti napoleonské společnosti byla završena snaha mnoha profesionálních i amatérských badatelů zabývat se svobodně historickými událostmi napoleonských válek jak v kontextu světové historie, tak i ve spojitosti s dějinami našeho národa. Vytvořila se tak další možnost otevřít světu i velmi zajímavé odkazy naší historie, spjaté s Francouzskou revolucí, koaličními válkami a s historií I. císařství ve Francii. Navázání mezinárodních styků vytvoří také další možnosti k využití tohoto fenoménu pro cestovní ruch a zajistí i potřebný rozvoj celého regionu slavkovského bojiště a města Slavkova, stejně jako zhodnocení a ochranu všech existujících napoleonských památek, nacházejících se na území naší republiky.“

(Špatný, J. - Walter, V.: Zachování napoleonských tradic od r. 1945 a vznik Čs. napoleonské společnosti se sídlem ve Slavkově v r. 1990, In: Sborník NAPOLEON, Československá napoleonská společnost, Brno - Slavkov 1995, s. 24–25).