BULLETIN ČESKOSLOVENSKÉ NAPOLEONSKÉ SPOLEČNOSTI

„Myslím, že toto periodikum je pravým obrazem naší činnosti. Bulletin ČSNS je pojítkem mezi současným děním a informacemi o historických poznatcích z pera zapálených amatérů i erudovaných profesionálů...

Vážení čtenáři, členové společnosti i další, „vnější“ badatelé a aktivisté podobného zaměření, jako má naše ČSNS – staňte se prosím aktivními a pohotovými přispěvateli. Na našich stránkách rádi zveřejníme zprávy o akcích v obcích a činnosti různých organizací, články s novými poznatky – prostě vše, co se váže k napoleonské epoše, jejím stopám a památkám na ni jak na našem území, tak v cizině. Můžete se stát spolutvůrci časopisu, jehož stránky právě otevíráte. A těm, kteří již svými řádky někdy přispěli, patří srdečný dík.“

(Úvodní slovo předsedy ČSNS plk. PhDr. Oldřicha Rampuly k jubilejnímu Bulletinu ČSNS č. 32 / září 2005, vydanému ke 200. výročí bitvy u Slavkova, Brno 2005, s. 3).

 B32B

Speciální číslo Bulletinu ČSNS č. 32 / září 2005, vydané ke 200. výročí bitvy u Slavkova, Brno 2005.

BULLETIN ČSNS jako spolkový zpravodaj přináší kromě zpráv z činnosti ČSNS odborné články od autorů z oblasti historických věd, vojensko-historické poznatky, genealogické studie a výsledky vědecké činnosti a bádání na historických bojištích celé Evropy se zvláštním zřetelem na oblast jižní Moravy a region slavkovského bojiště.

BULLETIN ČSNS vychází 4x ročně a je zasílán členům ČSNS, institucím s právem povinného výtisku a dále muzeím, archivům, historickým institucím a ústavům, studijním a vědeckým knihovnám i dalším vědeckým institucím a úřadům.

 

 JMK2019

 

BULLETIN ČSNS byl v letech 2014 – 2019 vydáván s pomocí finanční podpory Jihomoravského kraje.