Československá napoleonská společnost, z.s. sdružuje zájemce o historické bádání, jeho popularizaci, publikační činnost a ochranu krajiny historicky významných území se speciálním zaměřením na napoleonské období a ochranu slavkovského bojiště.

 

Členství

Členství v Československé napoleonské společnosti, z.s. je založené na zájmu člena o její účel a činnost, je individuální, váže se na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

Členem Československé napoleonské společnosti, z.s. se může stát zletilá fyzická osoba. Členství v Československé napoleonské společnosti, z.s. vzniká rozhodnutím výboru o schválení členství na základě písemné nebo elektronické přihlášky a první úhradou ročního členského příspěvku. Členství zahrnuje roční předplatné spolkového časopisu Bulletin ČSNS.

Podmínky členství v Československé napoleonské společnosti, z.s. jsou podrobněji popsány ve stanovách ČSNS, článek 4 a 5, odkaz ZDE.

Formulář členské přihlášky v programu Formuláře Google je k dispozici ZDE. K vyplnění formuláře bude potřeba email a zadání osobních a kontaktních údajů, nezbytných pro zpracování přihlášky.

V souladu se stanovami ČSNS bude Vaše členská přihláška projednána na nejbližší schůzi výboru. O výsledku jednání budete informováni. Po schválení Vaší přihlášky výborem je třeba dokončit proces přihláškou uhrazením prvního členského příspěvku, který v současné době činí 450,00 CZK (zahrnuje roční předplatné Bulletinu ČSNS). Instrukce k úhradě členského příspěvku jsou k dispozici v sekci „Pro členy“, odkaz ZDE.

 


 

Podporovatelství

Podporovatelství Československé napoleonské společnosti, z.s. je založené na zájmu podporovatele o její účel, činnost a pořádané akce, ovšem bez plných členských práv a povinností. Podporovatelství je individuální, váže se na osobu podporovatele a nepřechází na jeho právního nástupce.

Podporovatelem Československé napoleonské společnosti, z.s. se může stát zletilá fyzická osoba. Podporovatel Československé napoleonské společnosti, z.s. souhlasí s elektronickou komunikací s Československou napoleonskou společnosti, z.s. a je schopen a ochoten elektronickou komunikaci realizovat.

Podmínky podporovatelství v Československé napoleonské společnosti, z.s. jsou podrobněji popsány ve stanovách ČSNS, článek 6, odkaz ZDE.

Formulář podporovatelské přihlášky v programu Formuláře Google je k dispozici ZDE.

V souladu se stanovami ČSNS bude Vaše podporovatelská přihláška projednána na nejbližší schůzi výboru. O výsledku jednání budete informováni.