ČESKOSLOVENSKÁ NAPOLEONSKÁ SPOLEČNOST

ČLENSTVÍ, SPOLUPRÁCE A PARTNERSTVÍ

 

INTERNATIONAL NAPOLEONIC SOCIETY (INS)

Mezinárodní napoleonské asociace International Napoleonic Society se sídlem v Torontu v Kanadě podporuje výzkum v oboru napoleonské historie a spolupracuje s uznávanými odborníky z různých států světa. Jako nevýdělečná vzdělávací instituce pod patronátem kanadské vlády umožňuje odbornou diskusi, transfer a propagaci nových poznatků z oboru napoleoniky na mezinárodní úrovni. Jedním z prostředků na naplnění těchto cílů je kromě vydávání odborné literatury i pořádání mezinárodních napoleonských kongresů, na kterých se mohou setkávat všichni zájemci o poznávání napoleonské historie s badateli a zástupci odborných a vzdělávacích institucí.

INS

V roce 2009 zorganizovala International Napoleonic Society již VII. mezinárodní napoleonský kongres, který proběhl v kanadském Montrealu ve dnech 8. – 12. června 2009 pod názvem „Napoleon, Evropa a svět“. Témata, jimiž se účastníci kongresu zabývali, se týkaly zejména Napoleonových aktivit kolem roku 1809, jeho vztahem k umění a politikou směrem k americkému kontinentu. Hostitelskou institucí kongresu byla tentokrát Montreal Museum of Fine Arts, ve kterém byla instalována stálá expozice napoleonské kolekce prezentující sběratelské aktivity zakladatele INS Bena Weidera.

WEB: http://www.napoleonicsociety.com

Československá napoleonská společnost byla přijata do International Napoleonic Society v roce 1995, přijatí členové mohou používat titul FINS za svým jménem.

 

REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (RRAJM)

ČSNS spolupracuje na základě memoranda o spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy (projekt Morava napoleonská). Spolupráce probíhá zejména v následujících oblastech:

  1. popularizace a propagace napoleonské doby včetně publikační činnosti,

  2. podpora zpřístupňování hmotných i nehmotných památek napoleonské doby pro účely cestovního ruchu a vzdělávání,

  3. pořádání odborných setkání a přednášek pro laickou i odbornou veřejnost,

  4. podpora akcí zaměřených na prezentaci historických událostí z napoleonského období a

  5. spolupráce se zahraničními subjekty s cílem provázat obdobné aktivity v širším středoevropském či celoevropském měřítku.

WEB: http://www.rrajm.cz