ZÁSLUŽNÁ VYZNAMENÁNÍ ČESKOSLOVENSKÉ NAPOLEONSKÉ SPOLEČNOSTI

Pokud posuzujeme Československou napoleonskou společnost z hlediska jejího společenského významu, tak je jistě jednou z vážených historických společností v našem státě, která sdružuje jednak profesionální i neprofesionální historiky různého zaměření, jednak širší veřejnost zajímající se o napoleonskou dobu a dějiny naší vlasti. Je to tedy organizace, které nelze zajisté upřít možnost založit své záslužné vyznamenání, jež by oceňovalo nejen organizační práci pro společnost, ale i činnost teoretickou a badatelskou v širším rámci napoleonské doby.

 Pametnimedaile

Pamětní medaile ČSNS

Pozitivním jevem při založení záslužného vyznamenání ČSNS je to, že návrh vyznamenání byl vypracován panem Přemyslem Filipem z Rožnova p. Radhoštěm, pplk. v zál., členem ČSNS a také praktickým faleristou. Mimoto byl návrh diskutován a připomínkován dalšími odborníky (např. dr. I. Koláčným). Takže konečný návrh vyznamenání a jeho stanov mohl být odsouhlasen Výborem ČSNS v usnesení č. 8/A/95 na schůzi výboru dne 12. 10. 1995 a v zápise se přímo praví, že se postupovalo podle ustanovení o vyznamenáních dle zákona č. 157/94 Sb., částka 50 ze dne 29. 7. 1994 a dle zásad v oboru faleristiky. Do návrhu byl zahrnut emblém ČSNS v podobě členského kovového odznaku, jehož autorem je akademický malíř, grafik a medailér Karel Zeman, člen ČSNS, autor mnoha uměleckých prací s napoleonskou tématikou. Realizátorem potom byl pan František Holub z Nového Jičína.

Záslužné vyznamenání společnosti bylo zřízeno ve dvou formách: jednak jako Kříž ČSNS „FÉNIX“ za zásluhy a jednak jako Čestný odznak ČSNS za zásluhy.

KŘÍŽ ČSNS „FÉNIX“ ZA ZÁSLUHY

Kříž ČSNS „FÉNIX“ za zásluhy je nazván podle bájného ptáka Fénixe, který po spálení znovu vstal z mrtvých, a tak i nová ČSNS vstala z popela zrušení a ústrků, znovu zahájila svůj vzestup a navázala na prvorepublikovou napoleonskou společnost. Kříž ČSNS „FÉNIX“ za zásluhy je rozdělen do tří stupňů, Čestný odznak ČSNS do dvou. Ve stanovách záslužných vyznamenání ČSNS jsou insignie podrobně popsány následovně:

Kříž je udělován ve třech stupních, z nichž I. stupeň je nejvyšší a předsedovi společnosti náleží z titulu funkce. Nositeli Kříže ČSNS „FÉNIX“ za zásluhy se zároveň předává číslovaný diplom.

 FenixI

Kříž ČSNS „FÉNIX“ I. stupně za zásluhy.

Insignii I. stupně tvoří osmihrotý stejnoramenný kovový kříž velikosti 47×47 mm, ražený z tmavšího bronzu, po obvodu s jemným plastickým rámečkem. Na střed kříže je položen kovový pozlacený oválný medailon o výšce 22 mm s plastickým emblémem ČSNS tj. napoleonský orel s korunkou mající před sebou velké N, pod sebou svitek, z něhož po stranách vycházejí zkřížené blesky, mezi nimiž je slavkovské slunce. Velké písmeno N má na své šikmé části vyryt drobný nápis Austerlitz. Medailon je po obvodu jemně orámován plastickým věncem vavřínových lístků.

Kříž je položen na pozlacené paprskovité osmicípé kovové podložce o průměru 68 mm. Na rubu podložky je průvlek pro náhrdelní stuhu. Ta je široká 38 mm v barvách modro-červeno-bílo-červeno–modré v poměru 12 : 6,5 : 1 : 6,5 : 12 mm.

 FenixII

Kříž ČSNS „FÉNIX“ II. stupně za zásluhy – líc a rub.

Insignii II. stupně tvoří osmihrotý stejnoramenný kovový kříž velikosti 52×52 mm, ražený z tmavšího bronzu s jemným plastickým rámečkem. Na střed je opět položen pozlacený emblém ČSNS. Na rubu kříže je také položen oválný pozlacený medailon stejné velikosti a tvaru jako na líci, ovšem v jeho poli jsou dvě zkřížené ratolesti a uprostřed z nich symbol ohně a věčné slávy.

Mezi dvěma nejvyššími hroty kříže je kovové ouško s průvlekem na náhrdelní stuhu. Ta je stejná jako u insignie I. stupně.

 FenixIII

Kříž ČSNS „FÉNIX“ III. stupně za zásluhy – líc a rub.

Insignie III. stupně je výtvarně stejně provedena jako II. stupeň, jen velikost kříže je 46×46mm. Mezi dvěma nejvyššími hroty kříže je kolmé ouško s pohyblivým kroužkem k zavěšení na náprsní stuhu. Průvlečná náprsní stuha je stejných barev ve stejných poměrech jako u předchozích stupňů. Insignie III. stupně se nosí na levé straně prsou.

ČESTNÝ ODZNAK ČSNS ZA ZÁSLUHY 

Čestný odznak ČSNS za zásluhy má dva stupně, z nichž I. stupeň je vyšší. I. stupeň může být udělen jak členům, tak nečlenům Československé napoleonské společnosti, II. stupeň je určen jen pro nečleny.

Insignii I. stupně tvoří kovový pozlacený oválný medailon 22 mm na výšku s plastickým emblémem ČSNS, tj. napoleonský orel s korunkou, mající před sebou velké N, pod sebou svitek, z něhož po stranách vychází zkřížené blesky, mezi nimiž je slavkovské slunce. Podél horního okraje oválu je vyryt nápis Napoleonská společnost. Rub medailonu je čistý a je na něm vyryto číslo. Odznak je zavěšen kolmým ouškem s pohyblivým kroužkem na náprsní stuze. Ta je jen 16 mm široká, modro-červeno-bílo-červeno-modrá v poměru 5 : 2,5 : 1 : 2,5 : 5. Odznak se nosí na levé straně prsou.

Insignie II. stupně je výtvarně stejná jako I. stupeň, je však z postříbřeného kovu.

Vyznamenání uděluje výbor ČSNS vždy dvakrát do roka, a to k 15. srpnu a ke 2. prosinci. Nejsou to náhodné dny, které byly vybrány jako tzv. řádové dny: 15. srpen souvisí s osobou Napoleona Bonaparta, kdy se toho dne roku 1769 narodil, a 2. prosinec připomíná jeho vítěznou bitvu u Slavkova roku 1805, nejznámější historickou bitvu, která kdy byla na našem území svedena.