ČLENSKÁ SCHŮZE 2024

Pozvánka na zasedání členské schůze Československé napoleonské společnosti, z.s.,

která se koná v sobotu dne 27. 01. 2024 od 13:00 hod. v malém sále Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno

Pořad zasedání členské schůze

 1. Zahájení zasedání (možnost posunutí začátku o 30 min dle čl. 6 odst. 4 stanov)
 2. Organizační zajištění zasedání
 3. Pořad zasedání členské schůze
 4. Zpráva výboru o výsledcích činnosti Československé napoleonské společnosti, z.s. za uplynulé období
 5. Zpráva výboru o stavu členské základny Československé napoleonské společnosti, z.s.
 6. Zpráva kontrolní komise o své činnosti a o výsledcích kontroly hospodaření Československé napoleonské společnosti, z.s. za uplynulé období
 7. Návrh na úpravu Stanov
 8. Mimořádné volby do rady (pro funkční období do 31. 12. 2025)
 9. Návrh výboru na činnost Československé napoleonské společnosti, z.s. v příštím období
 10. Různé
 11. Ukončení zasedání

Text návrhu stanov je ZDE.

Po ukončení členské schůze následuje přednáška Napoleonské války a fenomén válečných her, přednášející předseda ČSNS historik Mgr. Jan Blecha

Jménem výboru srdečně zve

Mgr. Jan Blecha
předseda

 

ÚHRADA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Členské příspěvky je možné uhradit jedním z následujících způsobů:

 

Bankovní převod

Členské příspěvky lze uhradit bankovním převodem na účet ČSNS u České spořitelny, a.s.
 
Číslo účtu/kód banky: 3221612389/0800.
 
Číslo účtu (IBAN): CZ51 0800 0000 0032 2161 2389
Kód banky (BIC (SWIFT)): GIBACZPX
 
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení plátce členského příspěvku a text: "členství a aktuální rok". Příklad: Jan Blecha členství 2020.
 
Pro členky a členy ze Slovenska je také možné použít tento způsob úhrady členského příspěvku v českých korunách (měna účtu ČSNS). K platbě prosím přičtěte částku 4 EUR k pokrytí bankovních poplatků za přeshraniční převod.

 

Členská schůze

Nejjednodušším způsobem úhrady členských příspěvků je platba v hotovosti při prezenci na členské schůzi. Pro členky a členy ze Slovenska je (pouze na členské schůzi) možnost platby v eurech, při platbě v eurech si prosím nachystejte přesnou částku.

Na členské schůzi vybíráme příspěvky vždy na další kalendářní rok.

Za účelem snížení transakčních nákladů je možné uhradit členské příspěvky i na více let dopředu.